Het beheer van een Vereniging van Eigenaars of parkmanagement bestaat uit de onderdelen administratief-, bestuurlijk-, financieel- en technisch beheer. Wij kunnen één of meerdere onderdelen voor u verzorgen. Dit kunnen onder andere de volgende zaken zijn.

Administratief- en bestuurlijk beheer:

 • organiseren jaarlijkse vergadering van eigenaars;
 • assisteren van het bestuur en (indien gewenst) voorzitten van de vergadering;
 • opmaken en verzenden agenda en notulen;
 • toezicht houden op naleving splitsingsakte en reglementen;
 • secretariële ondersteuning.

Financieel beheer:

 • volledige financiële administratie;
 • opstellen jaarstukken;
 • opstellen financiële begroting;
 • beheren verzekeringsportefeuille.

Technisch beheer:

 • 24-uur storingsdienst;
 • opdrachtverstrekking en controle werkzaamheden;
 • opstellen servicekosten;
 • afsluiten onderhoudscontracten;
 • opstellen meerjarenonderhoudsbegroting;
 • begeleiden uitvoering groot- en planmatig onderhoud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *