Met onze kennis en ervaring van het bouwkundige- en installatietechnische aspect van vastgoed kunnen wij voor u diverse inspecties uitvoeren en rapportages opstellen. We handelen met de nodige zorg en vakmanschap om de bouwtechnische staat van uw vastgoed vast te stellen. We proberen u hierbij niet te overladen met documentatie, een praktisch en leesbaar document is ons doel.

Op diverse vlakken kunnen wij u van dienst zijn, niet alleen bouwkundig en installatietechnisch, maar ook voor milieukundige zaken zoals asbest en bodemverontreiniging, inbraakveiligheid, brandveiligheid en functionaliteit, indeelbaarheid en flexibiliteit van uw vastgoed. Indien nodig zullen we gebruik maken van externe specialisten op het betreffende vlak.

Wij kunnen voor u technische inspecties uitvoeren ten bate van:

  • huidige staat van onderhoud;
  • meerjarenonderhoud;
  • due diligence;
  • bouwtechnische risico-inventarisatie en –evaluatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *