Om klachten, schades en/of storingen goed te kunnen verwerken en afhandelen is het van belang dat deze juist worden gemeld. Daarom het verzoek om deze zoveel mogelijk per e-mail, via ons algemene e-mailadres info@bouwmeestervaassen.nl te melden. We zullen u hierna een terugkoppeling geven over de uitgezette acties om gemelde storing te (laten) verhelpen.

Tijdens kantooruren

(maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur)

Voor spoedeisende zaken zijn we tijdens kantooruren tevens bereikbaar op ons telefoonnummer 0578-574271.

Buiten kantooruren

(maandag t/m vrijdag van 17.00 uur – 08.00 uur, zaterdag en zondag)

Voor storingen buiten kantooruren welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u ons bereiken op het bovenstaande telefoonnummer. Via dit telefoonnummer kunt u op ons antwoordapparaat uw bericht inspreken. Vergeet niet uw contactgegevens door te geven. U wordt hierna direct door één van ons teruggebeld om de storing verder af te handelen. Voor de juiste vastlegging de storing tevens per e-mail melden.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *