Wij kunnen voor uw vastgoed een meerjarenbegroting opstellen. Hierin worden de te verwachten kosten voor de komende tien jaar die voor u van belang zijn opgenomen. Voor de meerjarenbegroting zullen wij het vastgoed inspecteren en, indien nodig, een inspectierapport opstellen.

De begroting proberen we helder en duidelijk op te stellen, met daarin de nodige bouwkundige- en technische zaken genoemd, zodat deze voor u ook leesbaar is. Kostentechnisch zal het planmatige- en correctieve onderhoud worden benoemd. Vanzelfsprekend kunnen wij in het verdere traject ook de werkzaamheden in kaart brengen, laten uitvoeren, begeleiden en controleren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *